text to image
бул. Черни връх 51Д
София,
България
23.3173362
42.6588883
UserLikes
Име: ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Адрес: София, бул. Черни връх 51Д
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.pensionins.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Осигурителна дейност
Дейност:

Допълнително пенсионно осигуряване

Ключови думи: пенсионноосигурителен институт, пенсионно осигуряване, пенсионен фонд, професионален пенсионен фонд, пенсионно дружество
  • catalog.bg
  • ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

Продукти

Доброволен пенсионен фонд
Доброволното пенсионно осигуряване в ДПФ Пенсионноосигурителен институт цели увеличаване на доходите на лицата след тяхното пенсиониране и осигуряване на спокойни старини.
То позволява ранно получаване на доброволна пенсия още преди навършване на пенсионна възраст. Важно предимство на този тип осигуряване е, че осигурените лица могат да изтеглят натрупаните средства от лични вноски по всяко време, дори преди настъпване на осигурителен случай (старост, инвалидност, смърт).
Осигуряването в ДПФ Пенсионноосигурителен институт се осъществява чрез сключването на осигурителен договор между Дружеството и осигуреното лице. В него се посочва видът и размерът на осигурителнитe вноски - месечни, периодични или еднократни вноски.

Сподели във Facebook 
Открийте ни в Google+