кв. Студентски град, ул. Проф. Александър Фол 2, вх. Б, ет. 2 (до зала Христо Ботев)
София,
България
23.3216697
42.6978388
UserLikes
Име: ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА FIHEALTH
Адрес: София, кв. Студентски град, ул. Проф. Александър Фол 2, вх. Б, ет. 2 (до зала Христо Ботев)
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.fihealth.bg
E-mail: text to image
Отрасъл: Осигурителна дейност
Дейност:

Доброволно здравно осигуряване във FiHealth

Ключови думи: доброволно здравно осигуряване fihealth, здравно осигуряване fihealth, програма fihealth, здравни услуги, зок fihealth

FiHealth Медицински центрове

От месец юли 2012 година Медицинският център има сключен договор с НЗОК за извършване на рентгенологични изследвания с направления от лични лекари и специалисти.

Медицински център FiHealth Пловдив работи по НЗОК с направления от личния лекар и има регулативни стандарти за ВСД, отпуснати от РЗОК.

Модерната медицинска концепция на FiHealth събира под един покрив всички предимства на частната здравна дейност:
* Модерно оборудвани кабинети с диагностична апаратура от последно поколение;
* Електронна администрация, гарантираща конфиденциалност и коректност на целия здравен процес;
* Извършване на качествени и обстойни профилактични прегледи и изследвания;
* Последваща помощ, уточняване на диагноза и лечение на възникнал здравословен проблем по време на профилактични прегледи;
* Директен и бърз достъп до лекари специалисти, рaзполагащи с модерна медицинска апаратура;
* Извършване на изследвания без ограничения и направления от личните лекари;
* Директно записване по телефона на часове за прегледи и изследвания;
* Възможност за дистанционни консултации в реално време;
* Ползване на пълния обем медицински дейности, изследвания и лечение до решаване на даден здравословен проблем и договор с НЗОК.

На разположение на нашите пациенти са специализирани кабинети по:
* Вътрешни болести
* Акушерство и гинекология
* Кардиология
* Неврология
* Хирургия
* Ортопедия и травматология
* Урология
* Ендокринология
* Уши, нос, гърло
* Очни болести
* Рентгенология
* Ехография
* Клинична лаборатория
* Ревматология
* Ехокардиография
* Велоергометрия
* 24 часа/Холтер мониториране на АН
* 24 часа/Холтер мониториране на ЕКГ
* ЕМГ
* ЕЕГ
* Доплер сонография на екстакраниални съдове

 
Открийте ни в Google+